Jakou péči poskytujeme

Poskytujeme

 • vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství
  • posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození
  • diagnostiku, posuzování, uznávání nemocí z povolání
  • léčbu vybraných nemocí z povolání a nemocí ovlivňovaných prací
  • vyšetření před služební cestou do zahraničí a po návratu
 • komplexní pracovně lékařské služby (t. j. dříve závodní preventivní péči)
  pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance včetně dohlídky na pracovištích
  a včetně specializovaných vyšetření,  jak pro smluvní partnery, tak na písemnou objednávku

Centrum očkování a cestovní medicíny

poskytuje očkování dospělých, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a poradenství před cestami:

 • očkování proti infekčním onemocněním (klíšťové encefalitidě, žloutenkám, chřipce apod.),
 • doporučujeme očkování před cestou do zahraničí (žluté zimnici, břišnímu tyfu apod.),
 • sestavujeme individuální očkovací kalendář,
 • vystavujeme mezinárodní očkovací průkaz,
 • pořizujeme výpisy do mezinárodních očkovacích průkazů v anglickém jazyce,
 • navrhujeme antimalarickou profylaxi podle cíle cesty,
 • předepisujeme léky proti malárii,
 • provádíme podrobnou konzultaci před odjezdem do všech zemí světa,
 • navrhujeme lékárničku pro cestovatele,
 • vyšetřujeme protilátky proti některým infekčním onemocněním (pouze samoplátci).

Podrobněji k jednotlivým službám

Co přinést k vyšetření při řešení COVID-19 jako možné nemoci z povolání?

 1. Kopii zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře v rozsahu potřebném k posouzení nemoci (dle § 62 zákona 373/2011 Sb. v platném znění) včetně údajů o trvání karantény event. pracovní neschopnosti.
 2. Výsledky laboratorních testů na koronavirus.
 3. Nálezy odborných lékařů týkající se řešeného onemocnění (vč. rentgenových snímků), pokud byly provedeny.

Informace výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP k uznávání COVID- 19 za nemoc z povolání jsou přístupné ZDE.

Provádíme komplexní pracovně-lékařské služby pro smluvní partnery:

Připravíme smlouvu pro nové partnery.

 • Pracovně lékařské služby provádíme komplexně včetně dohlídky na pracovištích a poradenských služeb.
 • Provádíme i veškeré pracovně lékařské prohlídky ve spolupráci s jinými poskytovateli.
 • provádíme i jednotlivá specializovaná vyšetření jako součást pracovně lékařských prohlídek (zátěžová prstová pletysmografie) – vše na základě smlouvy nebo písemné objednávky plátce

Naprostá většina prohlídek je vyřešena v rámci jedné návštěvy kliniky včetně vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci a vystavení lékařské zprávy i u pracovníků v kombinovaných rizicích (např. pracovníci z rizika hluku, vibrací, přetěžování, prachu).

V indikovaných případech provádíme:

Infuzní terapii

 • onemocnění páteře,
 • poruch sluchu z hluku,
 • onemocnění pohybového aparátu, periferních nervů a cév způsobených nadlimitními vibracemi a přetěžování.

Vakuum - kompresivní terapii

 • zejména u poškození cév z vibrací,
 • na doporučení specialistů i v jiných indikacích (ischemická choroba dolních končetin, diabetická angiopatie apod.).

Edukace série kompenzačních cviků - zejména u syndromu karpálního tunelu.

Provádíme následné prohlídky u pracovníků, kteří byli v minulosti exponováni fibrogenním prachům (prach s obsahem SiO2, azbestový prach) nebo pracovali v prostředí s možným vlivem karcinogenů. Cílem je především včasné zachycení event. poškození zdraví vlivem těchto škodlivin a zahájení včasné léčby.

Objednání je možné přes kteréhokoliv  doporučujícího lékaře, přes bývalého zaměstnavatele, objednat se mohou přímo i sami klienti.

Centrum očkování a cestovní medicíny poskytuje očkování dospělých, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a poradenství před cestami:

 • očkujeme proti infekčním onemocněním (klíšťové encefalitidě, žloutenkám, chřipce apod.),
 • doporučujeme očkování před cestou do zahraničí (žluté zimnici, břišnímu tyfu apod.),
 • sestavujeme individuální očkovací kalendář,
 • vystavujeme mezinárodní očkovací průkaz,
 • pořizujeme výpisy do mezinárodních očkovacích průkazů v anglickém jazyce,
 • navrhujeme antimalarickou profylaxi podle cíle cesty,
 • předepisujeme léky proti malárii,
 • provádíme podrobnou konzultaci před odjezdem do všech zemí světa,
 • navrhujeme lékárničku pro cestovatele,
 • na přání samoplátců vyšetřujeme protilátky proti některým infekčním onemocněním.

Poskytujeme:

 • vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství,
 • spolupracujeme úzce se specialisty jiných odborností – ortopedy, neurology, dermatology apod.,
 • posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození,
 • provádíme diagnostiku, posuzování, uznávání a sledování vývoje všech nemocí z povolání a ohrožení nemocemi z povolání – naše nemocné dispenzarizujeme,
 • vystavujeme lékařské posudky,
  • o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,
  • o odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • o ukončení trvání nemoci z povolání.

Řešíme profesionalitu různých poškození zdraví: 

 • poškození chemickými látkami,
 • onemocnění způsobených fyzikálními faktory ( např. postižení pohybového aparátu, cév a nervů končetin z nadlimitních vibrací a z přetěžování, poškození sluchu z hluku apod.),
 • profesionálních onemocnění kůže ( např. ekzémy rukou),
 • profesionálních infekční nemocí,
 • profesionálních onemocnění hlasu.