Objednávání

Pacienti, klienti jsou vyšetřováni po objednání.

Kdo objednává?

Do pracovnělékařské ambulance (vyšetření pro poškození zdraví z práce) objednává doporučující lékař nebo se objednává pacient sám. Za účelem uznávání nemocí z povolání jsou na Klinice pracovního lékařství v Olomouci vyšetřováni pacienti, jejichž pracoviště je v Olomouckém kraji (tj. okresy Olomouc, Šumperk, Přerov, Jeseník a Prostějov). U nepracujících, vyšetřujeme ty pacienty, kteří mají v Olomouckém kraji trvalé bydliště.  (Vyhl. 104/2012 Sb.)

K pracovnělékařské preventivní prohlídce či ke specializovaným vyšetřením v rámci pracovnělékařských služeb objednává zaměstnance zaměstnavatel, doporučující poskytovatel nebo se objednává zaměstnanec sám.

Do centra očkování a cestovní medicíny se objednává klient sám.

Jak objednání probíhá?

Je možné objednání e-mailem (pracovni@fnol.cz) nebo telefonicky na čísle 588 443 529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Personál s Vámi dohodne v obou případech  přesný termín a čas vyšetření.

Zaměstnance FN Olomouc objednává na preventivní prohlídky příslušný zodpovědný zaměstnanec daného pracoviště elektronicky přes intranet anebo telefonicky na kl. 3529 (nejlépe v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin).

Co je potřeba k vyšetření?

  • doporučení vysílajícího lékaře (pokud možno)

  Budeme potřebovat (podle z. 373/2011 Sb.):

  • kopii dokumentace poskytovatele pracovně-lékařských služeb (dříve tzv. „závodního lékaře“),
  • kopii zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře v rozsahu potřebném k posouzení nemoci (dle § 62 zákona 373/2011 Sb. v platném znění), znát adresu Vašeho registrujícího praktického lékaře,
  • nálezy odborných lékařů týkající se řešeného onemocnění vč. rentgenových snímků, zejména pokud nejsou součástí dokumentace registrujícího praktického lékaře
  • případně přineste vyplněný dotazník k vstupnímu ambulantnímu vyšetření (dostanete od vysílajícího zástupce zaměstnavatele nebo jej naleznete ZDE),
  • průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny), průkaz totožnosti (OP, cizinci případně cestovní pas).
 1. Formulář se žádostí zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky (formulář je většinou nadepsán Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci). Na žádosti jsou zaměstnavatelem vyplněny všechny údaje, včetně IČ, podpisu vysílající osoby a razítka zaměstnavatele. Tento vyplněný formulář (ve 4 vyhotoveních) předá posuzovanému před preventivní prohlídkou zástupce zaměstnavatele a pracovník jej k prohlídce vezme se sebou.
 2. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře, případně lékařské zprávy od specialistů, u nichž jste v péči.
 3. Případně vyplněný dotazník k vstupnímu ambulantnímu vyšetření (dostanete od vysílajícího zástupce zaměstnavatele nebo jej naleznete ZDE).
 4. Moč (střední proud ranní moči v množství 5- 10 ml).
 5. Průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny), průkaz totožnosti (OP, cizinci případně cestovní pas), řidiči z povolání a řidiči referenti - řidičský průkaz.
 6. Znát adresu Vašeho registrujícího praktického lékaře.
 7. V případě, že náplní prohlídky je i odběr krve (riziko biologických činitelů, cytostatika, ionizující záření, vstup do kolejiště) přijďte nalačno. Večer před odběrem nejezte tučná jídla, nepijte alkohol. Ráno před odběrem krve vypijte alespoň čtvrt litru nesladké tekutiny (čaje, vody, neslazené minerálky).
 8. Pokud užíváte ráno léky, např. na vysoký krevní tlak a máte přijít nalačno, léky užijte. 
 9. Pokud nosíte brýle či kontaktní čočky, vezměte si je s sebou, jsou nutné k vyšetření zraku.
 10. Pracujete-li v riziku a součástí prohlídky bude zátěžová pletysmografie s chladovým testem nebo screeningové emg vyšetření, můžete si dopředu prostudovat souhlasy s vyšetřeními, které obsahují základní informace o vyšetřeních, která vás čekají.