Pracovnělékařské služby

Provádíme komplexní pracovnělékařské služby pro smluvní partnery:

Připravíme smlouvu pro nové partnery.

  • Pracovnělékařské služby provádíme komplexně včetně dohlídky na pracovištích a poradenských služeb.
  • Provádíme i veškeré pracovnělékařské prohlídky ve spolupráci s jinými poskytovateli.
  • Provádíme i jednotlivá specializovaná vyšetření jako součást pracovnělékařských prohlídek (zátěžová prstová pletysmografie) – vše na základě smlouvy nebo písemné objednávky plátce.

Naprostá většina prohlídek je vyřešena v rámci jedné návštěvy kliniky včetně vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci a vystavení lékařské zprávy i u pracovníků v kombinovaných rizicích (např. pracovníci z rizika hluku, vibrací, přetěžování, prachu).