Léčba a prevence vybraných poškození zdraví z práce

V indikovaných případech provádíme:

Infuzní terapii

  • onemocnění páteře,
  • poruch sluchu z hluku,
  • onemocnění pohybového aparátu, periferních nervů a cév způsobených nadlimitními vibracemi a přetěžování.

Vakuum - kompresivní terapii

  • zejména u poškození cév z vibrací,
  • na doporučení specialistů i v jiných indikacích (ischemická choroba dolních končetin, diabetická angiopatie apod.).

Edukace série kompenzačních cviků - zejména u syndromu karpálního tunelu.