Následné prohlídky

Provádíme následné prohlídky u pracovníků, kteří byli v minulosti exponování fibrogenním prachům (prach s obsahem SiO2, azbestový prach) nebo pracovali v prostředí s možným vlivem karcinogenů. Cílem je především včasné zachycení event. poškození zdraví vlivem těchto škodlivin a zahájení včasné léčby.

Objednání je možné přes kteréhokoliv  doporučujícího lékaře, přes bývalého zaměstnavatele, objednat se mohou přímo i sami klienti.