Věda a výzkum

Klinika se zabývá studiem nemocí způsobených přetěžováním končetin a bederní páteře, nemocemi způsobenými dřívější expozicí azbestu, rizikovými faktory práce zdravotníků, aktuální problematikou spojenou s prevencí i s legislativou v pracovním lékařství. Výzkum je uskutečňován jak v rámci institucionální podpory FN a LF UP, tak v rámci projektů podpořených grantovými agenturami, zejména MZ.

Významné publikace za posledních 5 let jsou uvedeny ZDE.