Posuzování a uznávání nemocí z povolání

Poskytujeme:

 • vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství,
 • spolupracujeme úzce se specialisty jiných odborností – ortopedy, neurology, dermatology apod.,
 • posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození,
 • provádíme diagnostiku, posuzování, uznávání a sledování vývoje všech nemocí z povolání a ohrožení nemocemi z povolání – naše nemocné dispenzarizujeme,
 • vystavujeme lékařské posudky,
  • o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,
  • o odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • o ukončení trvání nemoci z povolání.

Řešíme profesionalitu různých poškození zdraví: 

 • poškození chemickými látkami,
 • onemocnění způsobených fyzikálními faktory (např. postižení pohybového aparátu, cév a nervů končetin z nadlimitních vibrací a z přetěžování, poškození sluchu z hluku apod.),
 • profesionálních onemocnění kůže (např. ekzémy rukou),
 • profesionálních infekční nemocí,
 • profesionálních onemocnění hlasu.