Posuzování a uznávání nemocí z povolání

Pokyny pro žadatele:

Nařízením vlády č. 506/2021 Sb. z prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, byla do seznamu nemocí z povolání zařazena nová položka – je uvedena v kap. II., položce 11. Účinnost je stanovena od 1. 1. 2023.

Pro klinickou část vydalo MZ ČR Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15/2022: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-15-2022/.

Pro další komunikaci bude potřeba, abyste nám sdělil/a:

  • adresu Vašeho trvalého bydliště
  • název, sídlo a IČO zaměstnavatele, u kterého se domníváte, že Vaše onemocnění vzniklo
  • adresu Vašeho registrujícího praktického lékaře

Abychom Vás mohli objednat k posouzení Vašeho onemocnění bederní páteře, je potřeba, aby byly splněny tzv. předběžné podmínky /leták pro lékaře - zde/.

Ukažte tento leták, prosím, svému praktickému lékaři, aby posoudil, zda splňujete všechny TŘI PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY.

Pokud lékař usoudí, že ANO – podmínky jsou splněny, prosíme o vystavení poukazu na vyšetření na naší klinice.

Pokud nejsou splněny všechny tři předběžné podmínky, dané onemocnění nemůže být posuzováno jako nemoc z povolání. 

Dále je potřeba, aby lékař, který vedl pracovní neschopnosti, doložil jejich trvání na diagnózy uvedené v letáku pro lékaře. /-zde-/.

Prosíme rovněž o poskytnutí kopie dokumentace registrujícího praktického lékaře, která se týká onemocnění bederní páteře (dle § 62 zákona 373/2011 Sb. v platném znění) a zapotřebí budou i nálezy odborných lékařů, které se vztahují k posuzovanému onemocnění (jak uvedeno níže).

U vyšetření magnetickou rezonancí bude potřeba zaslání do systému PACS FN Olomouc.

Upozorňujeme na § 269 zákoníku práce odst.3: Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

Tzn., že MR event. CT vyšetření dosahující požadované tíže nemoci muselo být zjištěno 1. ledna 2020 a později, nikoli kdykoliv před lednem 2020.

Dále budeme potřebovat (podle z. 373/2011 Sb.):

  • kopii dokumentace poskytovatele pracovně-lékařských služeb (dříve tzv. „závodního lékaře“),
  • přineste vyplněný dotazník k vstupnímu ambulantnímu vyšetření (viz. příloha – dotazník zde),
  • průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny), průkaz totožnosti (OP, cizinci případně cestovní pas)

Po kompletizaci všech potřebných podkladů se můžete emailem (pracovni@fnol.cz)  nebo telefonicky objednat na vyšetření na naší klinice: v pracovní dny v době od 11 - 12 hod. nebo od 13 - 15 hod. na tel. čísle 588 44 3529.

Přílohy ke stažení (klikněte):

  • informační leták pro lékaře - (zde)
  • dotazník k ambulantímu vyšetření - (zde)